بسته های پاستا در جای خشک و خنک نگهداری شود. بسته بندی پاستا سالم و بدون آسیب باشد. و در صورتی که مقداری از پاستا خشک استفاده نشد بقیه پاستا را از لفاف خارج کرده و درون ظرف دربسته نگهداری کنید .

محل نگهداری باید از تهویه مناسب برخوردار باشد و پاستا در معرض مستقیم حرارت ، نور ، هوای مرطوب و آلوده قرار نگیرد. همچنين از سطح زمین حدوداً ۵۰ سانتی متر بالاتر و با کف زمین در تماس نباشد و محل نفوذ حشرات و جوندگان نبوده و کنار مواد شوینده و مواد شیمیایی نباشد .

رعایت نکردن موارد فوق باعث آلودگی میکروبی، کپک، ترک خوردگی، خردشدگی پاستا شده و پاستا را مصرف غیرقابل مصرف می نماید .