اینجا هستیدSkip Navigation Links > صفحه نخست > درباره مانا > استانداردها
  1. گواهي استاندارد ISO 22000
  2. گواهی استاندارد بين المللي " حلال"
  3. گواهي استاندارد ملي ايران
  4. گواهی استاندارد ISO 9001
  5. گواهی استاندارد HACCP
  6. گواهي ملي سلامت محصول 'سيب سلامت'
  7. دریافت لوح حمایت از حقوق مصرف کننده سال 1388  و سال 1389
  8. دریافت تندیس برنز رعایت حقوق مصرف کننده سال 1390
  9. دریافت تندیس نقره رعایت حقوق مصرف کننده سال 1391
  10. دریافت کارت بازرگانی رتبه زرین سال 1392