برای اولین بار آشپزی عجولانه میتواند خوش ثمر باشد. وقتی حتی زمان سر خاراندن نداری هم میتوانی از غذایت لذت ببری. در بیست دفیفه میتوان طعم های باور نکردنی ای را تجربه کرد. صرفه جویی در زمان همراه کیفیتی مانا.


ماکارونی رشته ای 1/2 مانا